TRAINING #4 – Obvladovanje tveganj in sociale inovacije

To usposabljanje vsebuje temeljne premisleke na temo tveganja, pa tudi uvod v splošni model ravnanja z njim v okviru družbenih inovacij.

NAVODILA:

Za nadaljevanje usposabljanja kliknite predstavitev PowerPoint. Usposabljanje je razdeljeno na 3 sklope:
1. Razumevanje konceptov tveganja in upravljanja s tveganji
2. Cilji upravljanja tveganj in kako to deluje
3. Družbene inovacije: priložnosti in tveganja

Predstavitev lahko prenesete tudi tukaj.

KVIZ:

Želite preveriti, kaj ste se naučili na tem treningu?

Te dokumente je pripravila  AMADEUS