GUIDELINE #4 – Testiranje novih politik družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni.

Ta priročnik je namenjen podpori oblikovalcem politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; torej tisti, ki oblikujejo politike, najsi gre za programe, zakonodajo ali socialni dialog. Namen tega vodnika je podpreti tiste, ki želijo zbrati dokaze in / ali uporabiti dokaze o tem, kaj deluje pri ustvarjanju javnih politik na področju socialnih inovacij.

=> Priporočamo, da datoteko prenesete v PDF

Ta dokument je napisal Center Noordung