GUIDELINE #1 – Smernice o evalvaciji družbenega vpliva in kazalniki

Namen teh smernic je zagotoviti hiter pregled evalvacije družbenega vpliva in težav z indikatorji javnim akterjem z vseh področij. 

Ta pragmatičen pristop, ki temelji na 10 najpogosteje zastavljenih generičnih vprašanjih, je zasnovan tako, da vam pomaga razumeti osnove tem. 

=> Priporočamo, da datoteko prenesete v PDF

Ta dokument je napisal OXALIS .